Tacho+

Tacho+ to usługa która umożliwia zdalny odczyt danych z tachografu cyfrowego oraz przesłanie ich od systemu EXIM lub dowolnego innego systemu interpretacji danych. Dzięki naszemu rozwiązaniu, mogą Państwo odczytywać dane z tachografu również wtedy, gdy pojazd przebywa za granicą Polski.

System generuje oszczędności w czasie pracy osób odpowiedzialnych za pobieranie danych z tachografów oraz minimalizuje ryzyko przekroczenia wymaganego ustawowo czasu odczytu oraz utraty danych dzięki pełnej automatyzacji odczytu.

Dane odczytane z cyfrowego tachografu oraz karty kierowcy są zapisywane w formacie .ddd, spełniającym wymogi Inspekcji Transportu.

  • automatyczne, zdalne odczytywanie tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy,
  • oszczędności w czasie pracy,
  • pewność, że dane z tachografu i karty kierowcy są odczytane zawsze na czas,
  • format plików .ddd zgodny z wymaganiami Inspekcji Transportu Drogowego