Projekt UE

Głównym celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy MH Automatyka Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym poprzez poszerzenie rynków zbytu, wdrożenie nowych usług i poprawę jakości świadczonych usług.

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte zostaną poniższe efekty:

1. Wdrożenie nowych usług
2. Poprawa jakości
3. Zwiększenie przychodów
4. Rozpoczęcie sprzedaży eksportowej

Wartość Projektu: 1 056 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 517 440,00 PLN